lauantaina, heinäkuuta 12, 2008

Bruce Springsteen


Stadionilla 11.7.2008 


maanantaina, heinäkuuta 07, 2008

Allekirjoita vetoomus eläinasiavaltuutetun viran perustamiseksi

Eläinasiavaltuutetun tehtäväksi tulisi eläinten suojelun ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, edistäminen ja kehittäminen yleisellä hallinnon, yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla. Tämän on oltava jatkuva prosessi. Tärkeä tehtävä on lisäksi EU:n eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevan toimintasuunnitelman toteutumisen tukeminen ja edistäminen, sillä valtuutetun toiminta perustuisi tähän toimintasuunnitelmaan ja ns. eläinten viiteen vapauteen (vapaus janosta ja nälästä, vapaus epämukavuudesta, vapaus kivusta, loukkaantumisista ja sairauksista, vapaus toteuttaa normaaleja käyttäytymismalleja ja vapaus pelosta ja ahdistuksesta).
Eläinasiavaltuutettu tekisi virkansa puolesta eläinsuojelua ja eläinten hyvinvointia ja yhteiskunnassa esiintyviä epäkohtia koskevia aloitteita. Muina vaikuttamiskeinoina valtuutettu käyttäisi ensi sijassa suosituksia, ohjeita ja neuvoja. Eläinasiavaltuutettu olisi toimissaan riippumaton.
Eläinasiavaltuutetun virka ja toimisto sijoitettaisiin maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen, jonka kautta viran hoitamiselle tulisi luontevat ja toimivat yhteydet eläinsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin kehittämistyön keskeisiin toimijoihin. Eläinasiavaltuutetun viran perustamiselle merkittävä peruste on viranomaisten erilaiset ongelmat eläinsuojeluasioiden hoitamisessa. www.adressit.com/elainvaltuutettu